Životní pojištění
trochu jinak...
»
Pojišťovna České spořitelny má na rozdíl od svých konkurentů na našem trhu pouze jeden nosný produkt, a tím je životní pojištění Flexi. Přesto byl její web informačně přehlcený, nepřehledný a nesplňoval požadavky klienta. Rozhodli jsme se to změnit a spolu s PČS web redesignovat tak, aby plnil klientovi funkci prodejního kanálu. Současně jsme se zaměřili na širší podporu a servis klientů stávajících.

Pojištění srozumitelně

Jeden produkt, mnoho možností

Hlavním cílem bylo klientovi jednoduše podat všechny informace potřebné pro pochopení výhod FLEXI životního pojištění a jeho možností a umožnit mu snadno si spočítat pojištění šité na míru.

Individuální potřeby klientů

Abychom nezahltili klienty širokým spektrem možností, připravili jsme navigaci dle nejčastějších potřeb klientů Pojišťovny České spořitelny.

Pojišťovna české spořitelny

Potřeby vždy na očích
Z úvodního testování jsme věděli, že lidé se o produkt zajímají v několika konkrétních životních situacích, a že právě jejich převedením do potřeb můžeme varianty nastavení produktu značně přiblížit.

Jak si lidé pořizují pojištění?

To jsme potřebovali zjistit. A to nám také z velké části řekl úvodní workshop s klientem. Následně jsme si zkusili nákup sami a v neposlední radě jsme se zeptali stávajících klientů.

workshop

Workshop se zadavatelem

Úzká spolupráce s klientem je pro úspěch projektu klíčová. Při tomto projektu byl navíc klíčový úvodní workshop, kde jsme se dověděli maximum o pro nás novém oboru a definovali jsme problémová místa.

průzkum

Průzkum mezi klienty

Klienti našeho klienta jsou ti, o které nám šlo především, a to jak ti potenciální, tak ti stávající. Proto jsme ani je nemohli vynechat a zeptali jsme se jich na pár otázek už v přípravné fázi.

mystery shopping

Mystery shopping

Nezůstali jsme jen u mluvení a i když připravujeme web, je důležité vědět jakou zkušenost s produktem získá zákázník naživo. Proto jsme vyrazili k prodejcům a zkusili si sjednat pojištění sami.

Co jsme zjistili?

Jedním z klíčových zjištění bylo, že tento typ pojištění sami uživatelé preferují uzavřít na pobočce a nikoliv online.

Cílem webu je sběr leadů. Odevzdat klientovi co nejhodnotnější lead, včetně podrobného nastavení parametrů produktu.

Strategie a UX

Již při úvodním testování stávajícího webu jsme zjistili, že v tomto případě budou třeba hlubší změny. Proto jsme začali novou informační architekturou a pustili se do prvních skic na papíře.

Myšlenka

Myšlenka

Zjednodušit navigaci, vytvořit přehlednější a srozumitělnější obsah.

Výzkum

Výzkum

Zjistit, jaký je pohled lidí na pojištění a jaké informace potřebují.

Prototyp

Prototyp

Plně funkční prototyp, na kterém můžeme začít pracovat s obsahem.

Testování

Testování

Prověření srozumitelnosti a použitelnosti navrženého řešení s klienty i neklienty.

Design

Design

Oblečení do nového kabátu, doladění funkčnosti i obsahu.

skica

První skicou to teprve začíná
Začali jsme skicami, na základě kterých jsme mohli vytvořit drátěné modely. Ty jsme následně převedli do plně otestovatelného prototypu a teprve když nám testování prototypu potvrdilo naše hypotézy, začali jsme s designem.

záložky

Nová jednodušší navigace
Pomůckou při tvorbě navigace nám byly i výstupy z card sortu od respondentů z testování. Měli jsme díky nim dobrou představu, kde očekávají které informace.

design
wireframe
Design

Od wireframu po design - podívejte se na rozdíl

Responzivní design

Mobilní zařízení již dnes nelze opomíjet. Stránky se musí správně zobrazit nejen na počítači, ale také na tabletech či mobilech.

desktop tablet mobil

Přístupný ze všech zařízení
Abychom tomuto požadavku vyhověli, zvolili jsme kombinaci responzivních stránek a separátní mobilní verze zohledňující jiné požadavky lidí v terénu. 

Další vylepšení

Kalkulačka je klíčovou částí nových stránek

Právě zde probíhalo vytváření co nejhodnotnějšího leadu. K tomu je však potřeba, aby uživatelé chápali význam zobrazených informací a uměli si je dát do kontextu. Proto jsme ji doplnili o údaje dávající pojistné plnění do kontextu s jejich příjmy.

další vylepšení

Detaily jsou důležité

Proto jsme nenechali nic náhodě a vše pořádně otestovali na prototypu oděném do nového designu. Výsledkem bylo vylepšení obsahu a ještě větší zanoření ostatních produktů Pojišťovny České spořitelny pro zlepšení celkového výkonu webu.

Prohlédnout stránky